Reeks


In mijn beoogde boekenreeks zal ik in ieder boek steeds dezelfde opbouw en dezelfde hoofdpersonen (Dagmar en Elfin) terug laten keren. Ook de ‘De eilanden-methode’ zal steeds terugkeren, zodat zowel mijn boeken als ook ‘De eilanden-methode’ op een gegeven moment vertrouwd en herkenbaar zullen worden.

 

Wanneer een kind één boek heeft gelezen, zal het, wanneer het boek het kind aansprak, meerdere boeken over dezelfde hoofdpersonen willen lezen. Hierdoor zal een kind eerder geneigd zijn om te lezen en leren over thema’s die hem/haar in eerste instantie minder aanspreken. Zo leren kinderen hoe ze zichzelf en/of anderen het beste kunnen helpen wanneer er sprake is van worsteling met een bepaald thema. Tevens leren kinderen dat iedereen verschillend is en dat iedereen weer met andere dingen worstelt.

Ik kies er bewust voor om te schrijven over onderwerpen waar veel kinderen mee te maken krijgen (pesten, obesitas, scheiding, etc.). Op deze manier hoop ik vele kinderen te bereiken zodat ik evenzoveel kinderen (en hun opvoeders) op een laagdrempelige manier kan helpen en ondersteunen.