De eilanden-methode


De gedachte achter 'De eilanden-methode' is, dat wanneer kinderen elkaar écht leren kennen, er automatisch meer begrip en respect voor elkaar komt. Hierbij wil ik opmerken dat kinderen (nog meer dan volwassenen) erg visueel zijn ingesteld. Wanneer ze teksten en/of tekeningen over het thema 'pesten' zien, zullen ze zich nog meer bewust worden van wat pesten met iemand kan doen.


Werkwijze 'De eilanden-methode'

1) Verdeel een beschikbare ruimte in 3 ‘eilanden’. Om een eiland te creëren, kun je bijvoorbeeld 4 schooltafels tegen elkaar aanschuiven. Op deze manier ontstaan er 3 vierkante/rechthoekige eilanden. Je kunt natuurlijk bijvoorbeeld ook 3 eilanden op de grond maken.

2) Het 1ste eiland krijgt een goudbruin tekenvel, het 2de eiland een oranje tekenvel en het 3de eiland een lichtbruin tekenvel (de kleuren van de tekenvellen corresponderen met de kleuren van de leeuwen in het boek). Je kunt natuurlijk bijvoorbeeld ook gewoon 3 witte tekenvellen gebruiken en daarop de woorden 'goudbruin', 'oranje' en 'lichtbruin' schrijven.

3) Geef uitleg over de betekenis van de 3 mogelijke kleuren (zie hieronder) en laat ieder kind de kleur kiezen die hij/zij het best bij zichzelf vindt passen.

A) Goudbruin staat voor jezelf anders voelen/anders gedragen, weleens gepest worden en/of jezelf er niet bij voelen horen.
B) Oranje staat voor jezelf stoerder voelen dan anderen en weleens pesten/anderen buitensluiten.
C) Lichtbruin staat voor al het overige: bv. niet goudbruin/niet oranje, meelopen met de oranje leeuw(en), opkomen voor de goudbruine leeuw(en), enz.)

4) Laat de kinderen plaatsnemen bij het eiland met de kleur die ze hebben gekozen.

5) Geef alle kinderen de opdracht om op het tekenvel te schrijven of te tekenen wat (ze denken dat) ‘pesten’ met iemand doet. Een groepje met kinderen die weleens werden gepest, tekenden bijvoorbeeld een poppetje met een zwarte buik. Ze tekenden pijltjes naar de buik toe en schreven daarbij het woord ‘au’.

6) Hang de 3 vellen papier naast elkaar op.

7) Begin met het bespreken van het vel papier van ‘de goudbruine kinderen’ en laat de betreffende kinderen de tekst(en)/tekening(en) toelichten (“Kunnen jullie iets vertellen over wat jullie hebben geschreven/getekend”?). Geef ruimte om kinderen elkaar vragen te laten stellen en op elkaar te reageren.

8) Vraag eerst aan de ‘oranje’ kinderen wat ze van de tekst(en)/tekening(en) vinden (“Hadden jullie zo’n tekening verwacht”? “Wat vinden jullie van deze tekening”?) en daarna aan de ‘lichtbruine’ kinderen. Geef wederom ruimte voor vragen en opmerkingen.

9) Herhaal punt 7) en 8) voor de tekenvellen van respectievelijk de 'oranje’ en ‘de lichtbruine’ kinderen.

10) Vat alles samen en bespreek na. Bv: komen de teksten/tekeningen van de verschillende groepen overeen of verschillen ze juist heel erg van elkaar? Zijn er dingen opgeschreven/getekend die iemand niet had verwacht? Wil iemand daar iets over zeggen?

11) Vertel dat uit deze oefening naar voren komt dat het heel naar voelt om gepest te worden, misschien zelfs nog wel naarder dan sommige kinderen hadden gedacht.

12) Laat alle kinderen hun eiland verlaten en laat ze met z'n allen door elkaar heen lopen. Besluit deze oefening door hand-in-hand met z’n allen in een grote kring te gaan staan en zeg dan met z’n allen tegelijk: “Ik ben leuk zoals ik ben".