Voorleestips


Tijdens het voorlezen wil je de aandacht van een kind natuurlijk het liefst zo lang mogelijk goed vasthouden. Daarom geef ik je hier eerst wat algemene voorleestips, waarna ik ook aan zal geven hoe je de onderliggende boodschap van mijn verhaal sterker in een kind kunt verankeren. 


Algemene voortips
-Kijk kinderen regelmatig aan
-Lees langzaam en articuleer goed
-Wissel af in stemgebruik: speel met tempo, volume en klemtoon
-Maak ondersteunende gebaren
-Laat af en toe stiltes vallen
-Geef kinderen de ruimte om opmerkingen te maken en vragen te stellen
-Stel af en toe luistervragen, bijvoorbeeld: “Wat denk je dat er nu gaat gebeuren”? Op deze manier zorg je ervoor dat het kind wil weten of het klopt wat het denkt en zal het kind aandachtiger gaan luisteren.
-Maar let op! Onderbreek het verhaal niet te vaak anders raken kinderen de hoofdlijn van het verhaal kwijt. Wanneer je het verhaal vaker voorleest, kun je een volgende keer de nadruk weer op andere dingen leggen.

In het tabblad ‘Waarom’ kun je lezen, dat ik een kind een nieuw inzicht, een voorstelling van een nieuwe werkelijkheid en een nieuw positief gevoel over zichzelf aanreik. Het is mijn bedoeling om deze drie ‘items’ sterk in een kind ‘te verankeren’. Door gebruik te maken van onderstaande tips kun je er zelf aan bijdragen, dat deze drie items nóg sterker in een kind verankerd worden.

Tips om de onderliggende boodschap sterker in een kind 'te verankeren'
-Lees het boek meerdere keren (voor). 
-Laat het verhaal ‘het verhaal zijn’ en laat een kind het verhaal op zijn/haar eigen manier interpreteren: ieder kind verwerkt het verhaal namelijk onbewust op zijn/haar eigen manier. Ga om deze reden na het (voor)lezen dan ook niet na of het kind de onderliggende boodschap goed heeft begrepen. 
-Indien het verhaal wordt voorgelezen in een thuissituatie, dan adviseer ik om het verhaal (voor) te (laten) lezen voor het slapen gaan. Op deze manier kan het verhaal tijdens de slaap verder verwerkt worden door het onderbewuste.
-De belangrijke boodschap ‘Al doe ik soms niet zoals anderen, ik ben leuk zoals ik ben en ik hoef niet te veranderen’, laat ik steeds in een rijmliedje terugkomen. Wanneer jij (en/of het kind) zelf een melodie aan het liedje geeft, dan zal de boodschap nóg beter blijven hangen en nóg meer kracht krijgen. 
-Het tabblad ‘Voor wie’ geeft informatie over mijn taalgebruik dat poëtisch en (zeker voor jongere kinderen) best ingewikkeld is. Het is daarom belangrijk om kinderen tijdens het voorlezen (afhankelijk van de leeftijd van het kind) minder of meer verduidelijking te geven. Deze verduidelijking kun je een kind bieden door het verhaal interactief voor te lezen.