Voor wie


'Dagmar en Elfin… en de leeuw die werd gepest’ is een educatief kinderboek en is bedoeld om voor te lezen aan kinderen vanaf ongeveer 6 tot en met 10 jaar oud. Dit boek kan kinderen én hun opvoeders erbij helpen om te gaan met de thema’s, ‘pesten’, ‘jezelf mogen zijn’ en ‘anders zijn’.

 


Kinderen zijn in staat om de wereld te zien door een magische bril. Dit komt door hun sterke verbeeldingskracht in combinatie met hun krachtige zintuiglijke beleving. Het zijn juist deze kracht en beleving die ik in dit sprookjesachtige verhaal aanspreek en gebruik.

Er gebeurt veel in mijn verhaal en ik maak gebruik van poëtisch, soms wat ingewikkeld taalgebruik. Dit doe ik bewust, om het verhaal voor kinderen nog meer ‘tot leven te brengen’. Het is dan ook een verhaal om aandachtig naar te luisteren en om helemaal ‘in te kruipen’.
Mijn verhaal kan, bij voorkeur interactief, worden voorgelezen door: 
-Ouders/ gezinsleden/ verzorgers/ helpers
-Medewerkers en leerlingen van basisscholen (van zowel regulier- als speciaal onderwijs): leerkrachten, intern begeleiders en bovenbouwleerlingen: zij kunnen voorlezen aan onderbouw- en middenbouwleerlingen
-Behandelaars (psychologen, psychotherapeuten, enz.)
-Medewerkers van (school)bibliotheken
Voor meer geoefende lezers is het ook mogelijk om het boek zelf te lezen (vanaf ongeveer 9 jaar oud).

Mijn verhaal is (h)erkenbaar en leerzaam voor alle kinderen en hun opvoeders. Ieder kind zal de thema's bij zichzelf en/of bij andere kinderen (h)erkennen. Door dit verhaal krijgen kinderen meer begrip en respect voor elkaar, meer algemene mensenkennis, meer bewustwording en leren ze hoe ze met de thema's 'pesten', 'jezelf mogen zijn' en 'anders zijn' om kunnen gaan. Het verhaal is in het bijzonder geschikt voor:
-Kinderen die worden gepest
-Kinderen die zelf wel eens pesten
-Kinderen die 'anders' zijn omdat ze zich bijvoorbeeld anders gedragen dan de meeste van hun leeftijdgenoten. Of bijvoorbeeld omdat ze, om wat voor reden dan ook, op speciaal onderwijs zitten.


Hierbij wil ik ook graag vermelden, dat mijn boek diverse toepassingen kent. In het tabblad 'Toepassingen' vind je hierover meer informatie.